Skip to content Skip to footer

Supersystemik és un fitonutrient activador de la velocitat iònica de la saba. Potencia l’assimilació de molècules i sals a l’interior cel·lular, augmentant la seguretat i l’eficàcia en barreges amb tota mena de caldos.

Mecanismes d’acció

Supersystemik està format per nanopartícules de baix pes molecular, que li confereixen la capacitat de travessar les membranes cel·lulars, arribant ràpidament a tots els extrems de la planta.

Supersystemik reacciona amb les sals presents a l’aigua corregint el pH i produint un efecte tampó a pH entre 5 i 7,2 augmentant la seguretat i eficàcia en les aplicacions de brou. A més, té un efecte adherent que redueix la tensió superficial de la gota d’aigua, fixant-la uniformement als teixits vegetals.

Supersystemik